Profesjonalne tłumaczenia pisemne z angielskiego

Współczesny świat jest coraz bardziej zinternacjonalizowany. Język angielski staje się jednym z podstawowych mediów komunikacji międzynarodowej, stąd też tak ważne jest tłumaczenie z angielskiego na polski - Kołodziej Albion. Aby jednak tłumaczenia takie spełniały swoją rolę komunikacyjną, muszą być wykonywane w sposób profesjonalny, przez osoby posiadające odpowiednią znajomość zarówno języka, jak i zagadnień merytorycznych z obszaru, którego tłumaczenie dotyczy.

Tłumacz kontra maszyna

Tłumaczenia maszynowe stają się coraz bardziej popularne, głównie ze względu na swoją dostępność (również cenową) i szybkość uzyskiwanych efektów. Niestety jednak, nie są one w stanie zapewnić jakości tłumaczenia wykonywanego przez tłumacza posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe. Profesjonalne tłumaczenie pisemne to takie, które uwzględni nie tylko kwestie prawidłowości językowej, odpowiedniego doboru słownictwa i zastosowania form gramatycznych czy konstrukcji składniowych. Właściwie wykonane tłumaczenie uwzględniać powinno także kontekst, styl czy przeznaczenie tłumaczonego dokumentu.

Nie należy również zapominać, że tłumaczenie pisemne wykonane przez profesjonalistę, przed oddaniem klientowi jest poddawane korekcie. Korekta wykonana przez  samego tłumacza (a często przez kolegę z biura tłumaczeń czy znajomego freelancera na zasadzie barteru) pozwala na wychwycenie wszelkich błędów czy pomyłek, zanim tekst trafi do klienta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tłumaczenia na język obcy, kiedy klientowi mogłoby być trudno samodzielnie wychwycić braki.

Wybór rodzaju tłumaczenia

Pisemne tłumaczenia z angielskiego oraz na angielski mogą być wykonywane formie tłumaczeń zwykłych lub przysięgłych. Wybór określonej formy usługi podyktowany jest najczęściej przeznaczeniem tekstu. Jeśli dokument musi również w wersji przetłumaczonej zachować moc prawną, konieczne będzie jego poświadczenie przez tłumacza przysięgłego. W innych przypadkach wystarczy tłumaczenie zwykłe, choć nie znaczy to, że mniej prawidłowe. Zawsze należy pamiętać, że błędne tłumaczenie może stworzyć bariery w porozumieniu się trudne do pokonania – i odwrotnie – prawidłowo wykonane tłumaczenie z angielskiego, uwzględniające kontekst i przeznaczenie tekstu – umożliwi sprawną komunikację.

Kawa zdjęcie cookie_studio - pl.freepik.com